ثبت ‌نام در جشنواره سینمای جوان

نام و نام خانوادگی با حروف فارسی وارد شود.
توجه:کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.